PIHASUUNNITTELU

Istutussuunnitelma

ISTUTUSSUUNNITELMA

Katso TÄSTÄ esimerkkisuunnitelma:


Sisältää:

 • Jonkin tietyn, rajatun alueen kasvien istutussuunnitelman

 • Ideakuvaliitteen valitun alueen kasveista

 • Listan hankittavista kasveista

 • Tiedot vaadittavista kasvualustoista (multasyvyydet) ja istutusetäisyyksistä

Ei sisällä:

 • Luonnos- tai pihasuunnitelmaa

 • Suunnittelua muualle, kuin valittulle istutusalueelle

Luonnossuunnitelma

LUONNOSSUUNNITELMA

Katso TÄSTÄ esimerkkisuunnitelma


Sisältää:

 • Yleislinjaukset, toimintojen sijoittelun pihalle

 • Ideakuvaliitteen pihan materiaaleista 

Ei sisällä:

 • Tarkkoja materiaalivalintoja (kasvit, pihakivityypit, valaisimet, pihavarusteet, jne.)

 • Listaa hankinnoista, pinta-aloja, mittoja, määriä

 • Korkotietoja

 • Kustannusarviota

Pihasuunnitelma

PIHASUUNNITELMA

Katso TÄSTÄ
esimerkkisuunnitelma


Sisältää:

 • Tarkan, tietokoneella piirretyn pihasuunnitelman

 • Ideakuvaliitteen pihan materiaaleista

 • Listan hankittavista materiaaleista ja kasveista

 • Mitta- ja korkotiedot 

 • Suunnitelman, jonka pohjalta voit kilpailuttaa piharakentamisen, tai toteuttaa pihasi itse

 • Suuntaa antavan kustannusarvion pihan toteuttamisesta

  Ei sisällä:

 • 3D havainnekuvia

3D Pihasuunnitelma

PIHASUUNNITELMA + 3D HAVAINNEKUVAT

Katso TÄSTÄ esimerkkisuunnitelma

Sisältää:

 • Kaikki normaalin pihasuunnitelman elementit + 3D havainnekuvia, jotka auttavat hahmottamaan miltä valmis piha tulee näyttämään

 • 3D havainnekuvien esittelyn Teams-etäyhteydellä (pihaa voidaan tarkastella asiakkaan haluamasta katselusuunnasta)

Neuvontakäynti

NEUVONTAKÄYNTI / KONSULTOINTIKÄYNTI

Sisältää: Suullisia neuvoja pihakäynnin yhteydessä. Asiakas kirjaa itse muistiinpanot keskustelusta.

Ei sisällä:

 • Kirjallisia muistiinpanoja

 • Pihasuunnitelmaa, luonnosta tai istutussuunnitelmaa

 • Listaa materiaaleista

HINNOITTELUSTA:
Pihasuunnitelman hintaan vaikuttavat muun muassa pihan pinta-ala, maaston haastavuus ja suunnitelman tyyppi. Jokaisen pihan ollessa ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, myös tarjoukset tehdään kohdekohtaisesti pihan suunnitteluvaatimukset huomioon ottaen.

REFERENSSEJÄMME:
Yli 70 pihasuunnitelmaa viimeisen kahden vuoden aikana. Mukana paljon yksityiskohtia, mutta myös erittäin laajoja kokonaisuuksia. Lisäksi kymmenittäin neuvontakäyntejä ja useita uniikkeja Sulokiven toteutuksia, mm. suihkulähteitä, uniikkeja pöytiä & penkkejä, näyttäviä luonnonkivitoteutuksia, portinpylväitä, sekä muita mittatilaustöitä.

 

https://www.puutarhaunelma.fi