Luonnossuunnitelma

Palaa tästä pihasuunnitteluun

 

Sisältää:

  • Yleislinjaukset, toimintojen sijoittelun pihalle ja tietokoneella piirretyn luonnossuunnitelman

  • Ideakuvaliitteen pihan materiaaleista 

Ei sisällä:

  • Tarkkoja materiaalivalintoja (kasvit, pihakivityypit, valaisimet, pihavarusteet, jne.)

  • Listaa hankinnoista, pinta-aloja, mittoja, määriä

  • Korkotietoja

  • Kustannusarviota

Suunnitteluprojekti alkaa tutustumalla asiakkaaseen, pihaan ja asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja tavoitetilaan. Alkutilanteessa on hyvä määritellä myös pihan rakentamiseen käytettävä budjetti, sillä se ohjaa vahvasti mm. materiaalivalintoja ja suunniteltavien alueiden kokoa. Tavoitteenamme on suunnitella mahdollisimman toimiva, näyttävä ja asiakkaan haaveet toteuttava piha, joka pystytään myös toteuttamaan annetun budjetin rajoissa. Toteutusta ei ole pakko ostaa Sulokiveltä, pihan voi toteuttaa itse tai kilpailuttaa suunnitelman pohjalta, eri piharakentajien kesken.

Lähtötilanteessa kerätään kaikki olennainen pihasta saatavilla oleva tieto. Suunnitelmaa ohjaavat mm. asemapiirrokset, kaupungin/kunnan rakennusjärjestys, maaston muodot, ilmansuunnat, kasvuvyöhykkeet, ympäröivän maaston peitteisyys ja näkymät naapuriin, lumen poisto / läjitys, ulkonäkövaatimukset sekä pihalle halutut toiminnallisuudet.

Lähtötilanteen hahmottamiseksi, pihalta voidaan ottaa mm. dronekuvia. Tässä on esimerkkikohteemme dronekuvat ja asemapiirros: